Indlæser...

Tørt og vådt brænde - opbevaring og svampesporer

Noget af det vigtigste for dig som bruger af brænde er, at du fylder tørt brænde i din pejs eller din brændeovn. Vigtigheden heraf kan bare ikke understreges nok. Du kan naturligvis bruge ovntørret brænde, som er klar til brug. Du kan også bruge naturligt tørret brænde, der tørrer over 1-2 somre og som herefter er klar til brug. Hvis du køber ovntørret brænde, hvor din forhandler med sikkerhed står inde for, at brændet er klar til brug, så vil du være på den sikre side.
 
Læs mere om hvad du skal være opmærksom for at få tørt brænde til din brændeovn eller din pejs. Læs også om korrekt opbevaring og om hvordan du undgår svampesporer og andre mikroorganismer i dit brænde.
 
HUSK: tørt brænde er bedst både for din pengepung og for miljøet.
 

Brug af naturligt tørret brænde

Brænde som er naturligt tørret over sommeren kan fint anvendes i fyringssæsonen. Det handler om fugtighedsprocent, som objektivt kan beregnes ret præcist, hvis man måler efter.
 
Brænde tørrer naturligt om foråret og sommeren, men som nævnt sker der ikke en naturlig tørring efter 1. september og hvis træet ikke opbevares tørt vil der i varierende grad ske en stigning i fugtprocenten om efteråret og vinteren.
 
Ideelt set bør brænde være vinterskovet, da træets naturlige fugtighedsprocent her er mindst. Brændet vil herefter kunne tørre naturligt foråret og sommeren over. Den fugtighed som træet skal have når det anvendes (og gerne lidt lavere) skal altså være nået senest 1. september. Opbevaring udendørs, hvor træet kan optage fugt fra dug og regn vil kunne øge fugtighedsprocenten igen.
 
Hvorvidt træet kan nå at tørre foråret og sommeren over og opnå en så lave fugtighed, som gør træet brugbar den kommende fyrringssæson beror på flere forhold:
 
  • Træets massefylde. Jo tungere træsort – bøg, eg, og ask tørrer langsommere end andre lettere træsorter som birk og rødel. Faktisk mener mange, at træsorter som bøg, ask og eg ikke kan tørre naturligt på en sæson, men skal nedtørres over to år.
  • Jo tidligere på året brændet saves og kløves jo mere får man ud af den naturlige tørringsproces, da træet lettere kan afgive fugten. Hvis fugtigheden omkring den 1. september er tilstrækkelig lav (20-22 pct), så kan du fint bruge træet i den kommende vintersæson.
  • Derudover skal du i særlig grad være opmærksom på, hvordan træet opbevares. Hvis træet står udendørs og uden topdække, så vil fugtigheden øges i løbet af efteråret og vinteren og du kan ikke tørre træet ned igen. Brændet bør som minimum bør opbevares under halvtag eller med topdække. Husk, det er vigtigt, at brændet får god luftcirkulation. 
 
Hvis du vil tørre træ inden brug i vinterhalvåret, så skal det faktisk ske indendørs og med rumopvarmning. Her skal du så være opmærksom på, at træet ved tørring afgiver fugt. Den fugt skal ud af, rummet, så udluftning er absolut påkrævet. Ikke mindst fordi fugtigt træ indeholder mange svampesporer og mikroorganismer, som absolut ikke hører hjemme indendørs.
 

Faktisk mener vi ikke, at du bør købe brænde som tørre inden brug efter 1. september – med mindre du altså har faciliteterne til at kan nedtørre brændet.  Vi synes faktisk det er lidt misvisende, at du kan købe brænde i vinterhalvåret, hvor der står ”Tørretid må påregnes”.  Den tørring kan faktisk først ske naturligt, når det igen bliver forår.

Til top

Om at fyre med vådt brænde

Vi mener, at du kun skal fyre med tørt brænde. Det er der mange argumenter for. Faktisk er det eneste argument for at overveje at købe brænde, som skal tørre før brug, at du kan spare lidt på prisen. Men det kræver, at du er indstillet på at lade brændet tørre i en periode før brug. Hvis du skal bruge brændet her og nu eller vil være sikker på hvad du får så køb kun brænde som du med sikkerhed ved er tørt og klar til brug. Hvis du ikke er overbevist så tænk på, at konsekvenserne af at fyre med vådt brænde er følgende:
 
  • Dårligere forbrænding, den ekstra fugt som er i brændet skal fordampe under forbrændingen. Det betyder, at en del af energien i brændet bruges på at opvarme fugt så det kan fordampe fremfor at give varme i stuen. Energien i brændet udnyttes derfor ikke optimalt. 
  • Forbrændingen af røggasserne er mindre effektiv, når der anvendes fugtigt brænde. Det skyldes, at af brænding af røggasser kræver meget høje temperaturer. Det opnås ikke, når der brændes vådt brænde. Resultatet er, at røgasserne frigives uden varmeafgivelse. Energien i brændet udnyttes der for ikke optimalt
  • Svind, vådt brænde fylder mere end tørt brænde. Husk det når du sammenligner pris pr rummeter brænde.
  • Afbrænding af fugtigt brænde kræver mere træk i skorstener, hvorved varmen trækkes ud fremfor at opvarme din stue.
  • Fugtigt brænde afgiver vanddamp som skal op gennem skorsten. Hvis røgen ikke er varmt nok, så er der risiko for at røgen kondenserer i skorstenen og danner løbesod. Løbesod øger risikoen for skorstensbrand markant.
  • Fugtigt brænde udleder partikler i røgen og er med til at skabe partielforurening i dit nærområde.
  • Køb kun fugtigt brænde, hvis du har mulighed for at lade det tørre før brug. Hvis du vil være sikker på at du får brænde som er tørt, så se nøje efter hvad din forhandler præcist tilbyder dig.

Til top

Opbevaring af brænde

Der bør her sondre mellem brænde som er købt som klar til brug – altså fx ovntørret brænde, og brænde som skal tørre inden brug.

Brænde som er klar til brug – ovntørret brænde

Som udgangspunkt skal brænde som er klar til brug opbevares indendørs. Hvis brændet opbevares udendørs gennem længere tid i vinterhalvåret optages der fugt fra luften. Åbenlyst hvis det regner på brændet, men også hvis der fx falder dug eller rim.
 
Anbring derfor dit brænde et sted, hvor det er tørt. Det vil dog altid være godt, at dit brænde får luftcirkulation. Hvis dit brænde fx har stået i en carport eller under et halvtag, og måske optaget lidt fugt via luften, så kan du med fordel tage brændet ind i stuetemperatur et par dage inden brug. Husk, hvis du bruger ovntørret brænde så er det uden risiko for skimmelsvampe at opbevare brændet ved stuetemperatur inden brug.

Brænde som skal tørre inden brug

Brænde som skal tørre inden brug må aldrig opbevares i et lukket rum uden luftcirkulation. Fugtigt brænde og stillestående luft kan skabe fugtskader i rummet og bidrage til udvikling af skimmel og svampesporer i rummet og på dit brænde.
 
Opbevar dit brænde et sted, hvor der er godt med luft og vind. Gerne luftcirkulation hele vejen rundt om brændestakken.  Du skal også sikre, at dit brænde er løftet op fra jorden, så den ikke suger fugt nedefra. Opbevar gerne træet på en palle, der er løftet fra underlaget, så der også kan trænge luft ind nedefra. Du bør også sikre, at græs og ukrudt ikke medvirker til at skabe fugt og forhindre optimal luftcirkulation. Sørg for, at brændet ikke kan suge vand fra toppen. Det kan du gøre ved at anvende presenning eller plade som sikrer at vandet kan løbe væk. Dæk ikke siderne, da brændet skal have luft.
 
Vær også opmærksom på, at fra september og resten af efteråret og vinteren vil dit brænde ikke tørre yderligere ved udendørs opbevaring, da nettooptaget af fugt fra dug og regn m.v. er større end den fordampning som sker ved opvarmning af solens stråler i om efteråret og vinteren.

Til top

Svampesporer og mikroorganismer i brænde

Brænde er et naturprodukt og skoven og skovbunden gemmer på et rigt flora af planter og svampe. Under de rigtige vækstbetingelser med varme og fugt kan der derfor være rigtig mange skimmel- og svampesporer på det brænde, som hentes ud af skoven.
 
Disse ofte usynlige svampe- og skimmelsporer svækkes, når træet tørres fordi lys og tør luft svækker svampesporernes vækstmuligheder. Selv under optimal naturlig tørring kan enkelte sporer overleve og hvis brændet er fugtigt og luftcirkulationen utilstrækkelig, så vil sporerne igen få grobund. Betydningen af, at naturligt tørret brænde opbevares tørt og med god luftcirkulation kan således ikke understreges nok, hvis mug og svampesporer skal undgås.
 
En åbenlys fordel ved kun at anvende ovntørret brænde er, at ovntørret brænde er garanteret fri for skimmel- og svampesporer. Tørringen i varmeovn op til minimum 75 grader sikrer, at sporerne ikke findes i dit brænde, når du bærer det ind i stuen. Og skimmel og svampesporer hører ikke hjemme i din stue.

Til top
 
Dalmose Brænde sælger kun tørt brænde, som er klar til brug i vinterhalvåret. Se vort store udvalg i tørt brænde i tårn.