Indlæser...

Kvaliteten på træbriketter

Træbriketter kan variere ganske betydeligt i kvalitet. Nå du køber træbriketter skal du være opmærksom på følgende objektive parameter som danner baggrund for at vurdere kvaliteten på træbriketter: brændværdi, askeindhold, vandindhold og emballage.
Brændværdi
Den effektive brændværdi måles teoretisk i analyser af træbrikettter.
Brændværdi er den mængde varme der frigøres under forbrændingen. Brændværdien opgives i energi pr masseenhed, typisk MJ/kg.
Askeindhold
Askeprocent viser, hvor meget aske der skal bortskaffes efter forbræning. Den bør være så lavt så muligt, da øget askedannelse ofte er en indikation på urenheder i træbriketten.
Askeprocent i træbriketter af høj kvalitet ligger under 0,5%, i træbriketter af god kvalitet er den under 1%.
Vandindhold
Vandindhold i træbriketter har betydning for brændværdien og dermed energiudnyttelsen under forbrændingen. For højt vandindhold betyder, at en del af energien i briketten anvendes til opvarmning og fordampning af fugt i briketten fremfor at afgive rumvarme. Derfor er der risiko for sod og belægning i skorsten, hvis fugtigheden er for høj.
Vandindhold i træbriketter af høj og god kvalitet er under 10%.
Emballage
Træbriketter er meget følsomme for påvirkning af vand og fugt. Det er derfor vigtigt, at træbriketter har en emballering så de kan tåle at stå udendørs i en kort periode. Men træbriketterne skal altid opbevares indendørs og ikke udsættes for fugt.
Udover nævnte parameter, skal du være opmærksom på følgende:
  • Træbriketter af dårlig kvalitet svulmer op under forbrænding – helt op til 50 pct.
  • Træbriketter kan lugte kemisk og smuldre ved afbrænding og derved sende støv ud i stuen
  • Træbriketter kan i nogle tilfælde indeholder fremmedlegemer, fx plastik eller træ tilsat lim
Når træbriketter svulmer op ved afbrænding, så skyldes det, at råmaterialet ikke er ideelt. Det ideelle råmateriale til fremstilling af træbriketter er 100 pct. rent groft savsmuld, høvlspåner eller knust træ. Råmaterialet presses under højt tryk, hvorved der sker en opvarmning og frigivelse af træets naturlige bindemiddel lignin. Når træbriketten igen afkøles er den formfast. Hvis det anvendte råmateriale derimod er for finkortnet og presses briketten ikke tilstrækkeligt hårdt, så er resultatet, at træbriketten smuldrer let, svulmer op under afbrænding, og giver en ujævn afbrænding.
Når træbriketter ved afbrænding lugter af kemiske produkter som fx plastik eller lak, så skyldes det, at træbriketterne indeholder andet end rent træ. Det sker typisk, hvis producenten ikke er påpasselig med kun at anvende rent træ i produktionen. Det kan være, at der iblandes rester fra andre dele af produktionen som fx melamin eller spånpladerester. Den slags rester vil selvsagt afgive kemiske dampe ved forbrænding og hører ikke hjemme ved afbrænding i din stue.

Opbevaring

 
Træbriketter er særligt modtagelige overfor fugt. Vær derfor opmærksom på den emballering, som træbriketterne kommer i. Husk altid at flytte træbriketter ind hurtigst muligt efter levering for at undgå fugtpåvirkning. Vær derfor opmærksom på, hvilken dag din leverandør leverer dine varer, og hvordan vejrudsigten ser ud for denne dag.
 
Træbriketter skal altid opbevares indendørs og på et tørt sted. Vigtigheden her af kan ikke understreges nok!

Tilbage til viden om træbriketter

Dalmose Brænde sælger træbriketter i høj kvalitet og med god brandværdi - Køb billige træbriketter i god kvalitet - klik her.