Indlæser...

Brændemål - skovrummeter, kasserummeter, og rummeter, savet, kløvet og stablet

Her finder du viden om de forskellige mål og opgørelsesmetoder, der findes for brænde.

Målemetoder for opgørelse af brænde mål

Skovrummeter

Rummeter, savet, kløvet og stablet

Kasserummeter

Tilbage til Viden om Brænde


Målemetoder for opgørelse af brænde mål

Normalt opgøres den brænde mængde du køber i volumen – normalt rummenter eller kubikmeter (m3). Altså den mængde brænde der kan være i en beholder på 1*1*1 meter.
 

Der hersker dog langt fra samme gængse opfattelse eller definition af målenheder for brænde. Hverken blandt professionelle skovfolk, eller blandt sælgerne af brænde, hvor de enkelte mål ofte sammenblandes. For dig som kunde er det vigtigt, at du ved i hvilken måleenhed du får leveret dit brænde. Så er du sikker på, at du får det du tror du har bestilt. Populært sagt kan du komme til at betale dyrt for at købe luft, hvis du tror du køber brænde i en enhed, mens du faktisk får leveret dit brænde i en anden måleenhed.
 

Der findes mindst 3 måder, hvorpå brændemål beregnes. Heldigvis kan der nogenlunde beregnes en sammenhæng mellem de enkelte mål. De omregninger skal du bruge, hvis du vil være sikker på, at du får den mængde brænde, som du tror du gør.

Tag udgangspunkt i en kubikmeter (m3) er 1 * 1 * 1 m. Hvis denne beholder var 100 pct. fuldt med fastmasse af træ (igen luft i mellem brændestykkerne), så kan du være helt sikker på, at du har fået 1 m3 brænde eller fast massiv træmasse. Du kan bare ikke få en kubikmeter fast massiv træmasse, når man køber brænde. Der vil altid være luft i mellem de enkelte brændestykker. Sammenhængen mellem de enkelte brændemål er derfor alene et spørgsmål om den luft du får leveret som en del af handlen.
 

En kubikmeter fasttræmasse er et mål for træmasse uden luft. Fastmassetallet vil her være 1,0 eller 100 pct., da der tale om massiv træmasse uden luft i mellem.
 

En rummeter bruges til at angive brænde, når der er luft i mellem brændet. Fastmassetallet for de forskellige rummeter enheder kan opgøres i forhold til fastmassetallet på 1,0 eller 100 pct.
 
Udgangspunktet for brændemål er følgende opgørelser af brændemål:
 
  • Skovrummeter
  • Rummeter, savet, kløvet og stablet
  • Kasserummeter

Til top

 
 

Skovrummeter

[billed1]

Angiver den mængde brænde som man får når man når man køber brænde i længere stykker, der ikke er savet eller kløvet. Betegnelsen skovrummeter skyldes, at det ofte er den måleenhed som anvendes når man køber brænde direkte i skoven.
 

Fastmassetallet afhænger af brændestykkernes længde, diameter og træsort (hvor ”krogede” træerne er).  Normalt angives følgende fastmassetal for en skovrummeter (baseret på at længden på træstykkerne er 2,5 m). Fastmassetallet: Løvtræ: 0,55 eller 55 pct., Nåletræ: 0,65 eller 65 pct.
 

Naturstyrelsen har for nyligt taget en ny målemetode i brug for afregning ved køb af brænde i Statsskovene.  Beregningsmetoden kaldes KubikMeter Fastmasse  - KFM. Princippet er, at man ved fotoopmåling af den enkelte brændestak opmåler, hvor meget der er træ og hvor meget der er luft i en brandestak. Denne metode sikrer en præcis opgørelse af, hvor meget træ du får, når du køber en brændestak til opskæring i skoven.
 

Til top

Rummeter, savet, kløvet og stablet


[billed2]

En rummeter, savet kløvet og stablet brænde indeholder relativt lidt luft, da brændet er stablet med omhu for at fylde mest muligt brænde og mindst muligt luft i beholderen. Hvis brændet er stablet med omhu og der er tale om relativt korte stykker brænde (under 30 cm), så vil brændet udgøre ca. 70 pct. af volumen og luft ca. 30 pct. Fastmassetallet er altså 0,7 eller 70 pct.
 

Når du køber brænde i tårn køber du brænde skal du gå betegnelsen "Rummeter, savet, kløvet og stablet".

Til top

Pejsetårne fra Dalmose Brænde er altid opgivet med nettoindhold af brænde efter betegnelsen "Rummeter, savet, kløvet og stablet".

Kasserummeter


[billed3]

Her er brændet ikke stablet, men ligger i en beholder/kasse, der er 1 * 1 * 1 m. Der kan selvsagt være en betydelig usikkerhed i opgørelsen af et sådant mål, da den omhu som træstykkerne er lagt i kassen med har stor betydning for mængden af træ og luft i kassen. Fastmassetallet er ofte mellem 0,33 og 0,5 eller 33 -50 pct.
 

Det vigtigste at understege, når du køber brænde i kasserummeter, er usikkerheden i målemetoden. Som køber skal være meget opmærksom på, hvad der er brænde og hvad der er luft. Det handler i høj grad om tillid til din forhandler af brænde, når du køber brænde opgjort i kasserummeter.

Til top