Dalmose Brande Forside

Brændværdi og massefylde for træ til brændeTræ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt træet vokser. Massefylden for den brænde du bruger har derfor betydning for, hvor meget energi eller varme du får ud af dit brænde.

Massefylde og brændværdi for forskellige typer af brænde

Fugtighed i brænde

Massefylde for træ til brænde

Tilbage til Viden om Brænde

Massefylde og brændværdi for forskellige typer af brænde

 
Brændværdi for brænde handler om, hvor meget energi eller varme du får ud af at brænde en vis mængde brænde. Brandværdien eller energiindholdet i tørt træ opgøres i følgende enheder MJ/kg, KwH/kg, Kcal/kg.
 

Faktum er, at 1 kilo helt tørt træ stort set indeholder den samme mængde energi uanset træsort.  Brændværdien af 1 kg tørt træ er ca. 19 MJ/Kg (ca. 4500 Kcal/Kg). I forhold til olie svarer det til ca. 0,5 liter fyringsolie.
 
De ting som har betydning for brændværdi i brænde er
1) fugtindhold, og 
2) hvor meget de enkelte træsorter fylder i volumen kaldet massefylde.
 

Til top

Fugtighed i brænde

 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at vådt brænde ikke bidrager til at skabe en god effektiv brændværdi for brænde. Tværtimod bliver en del af energien i vådt brænde under forbrændingen brugt til at opvarme og fordampe den fugt, som er i brændet. Ikke blot udnytter du energien i dit brænde dårligere, vådt brænde har derudover en række andre uheldige virkninger (se mere under afsnit om at fyre med vådt brænde).
 

Den teoretiske beregning af brændværdi påvirkes ikke af fugtigheden, da beregningen sker ud fra helt tørt træ (tørstof i træ). Men for dig som køber af brænde, har fugtigheden i brænde endog meget stor betydning, da det i høj grad påvirker, hvor godt du kan udnytte den værdi, som er i brændet. Se også afsnit om at fyre med vådt brænde her. [link til side om vådt brænde]
 

Normalt brænde bør have en fugtighedsprocent på under 20-22 pct. for at være klar til brug.

Til top

Massefylde for træ til brænde

 
Et kilo helt tørt træ (tørstof i træ) indeholder stort set samme mængde energi uanset træsort. Derfor vil et kilo helt tørt bøgetræ indeholde samme mængde energi, som et kilo helt tørt grantræ. Det fylder bare ikke lige meget.
 

Opgørelse af brændværdi handler altså om, hvor meget brænde fylder. Her vil et kilo tørt bøgetræ fylde noget mindre end et kilo tørt grantræ. Energiindholdet opgøres derfor i forhold til fastmassetallet i træ. Altså energimængden i en m3 (volumenmål) helt tør træmasse uden luft i beholderen.
 
Den mængde brænde, som kan være i beholderen vejer ikke lige meget, da de tætteste træsorter med det højeste energiindhold vil være meget tungere end de letteste som fx grantræ. Nedenfor er vist massefylden i de mest almindelige træsorter. Massefylden er angivet i kg pr m3 (helt tørt træ).
 

 

Avnbøg: 640
Bøg: 580
Ask. 570
Eg: 570
Birk: 540
El: 440
Skovfyr: 430
Gran: 370

Når du køber brænde, så kigger du selvfølgelig også på prisen. Det er derfor klart, at bøgetræ er dyrere end blandet løvtræ (der hovedsageligt består af rødel). Et brændetårn med bøgetræ indeholder også en tredjedel mere energi end et brændetårn med blandet løvtræ (rødel). At sammenligne prisen for bøgetræ med blandet løv (rødel) giver kun mening, hvis du nogenlunde kan beregne den mængde varme som du får ud af samme mængde af de to typer brænde.
 

For de fleste handler det om at købe brænde, der står leveret hjemme hos dig og der, hvor du ønsker det placeret. For brænde udgør omkostningen til transport faktisk en ikke ubetydelig del af den samlede pris. I store træk vil den del af prisen, der går til transport være den samme uanset træsort. Faktisk er tørt brænde noget billigere at transportere end vådt brænde, så endnu en grund til kun at vælge tørt brænde.
 

Dalmose Brænde har et stort ud valg i brænde med høj brandværdi. Se vort store udvalg i pejsebrænde her.

Til top