Dalmose Brande Forside

Analyser af træpiller

Tilbage til Viden om Træpiller

Når du køber træpiller skal du være opmærksom på en række objektive parametre, som danner baggrund for at vurdere kvaliteten på træpiller. Det er ikke det samme som, at et bestemt mærke vil være lige netop godt at brænde i dit anlæg, da indstilling og indretning af dit anlæg også kan have betydning. Men det er en rigtig god start for at vurdere kvaliteten af de træpiller du overvejer at købe.
 
De fleste producenter og leverandører tilbyder test fra uafhængige analyseinstitutter af deres udbudte træpiller. Det er et godt sted at starte, når man skal vurdere kvaliteten af en træpille. Du bør altid få en uafhængig og opdateret analyse af de træpiller, som du overvejer at købe. Vi mener, at objektive kriterier testet af et uafhængigt analyseinstitut er et rigtig godt udgangspunkt for vurdering af træpiller. De fleste analysetest indeholder værdier for følgende parametre:
Angiver den mængde aske, der bortskaffes efter forbrænding. Askeprocenten bør være så lavt som muligt, da øget askedannelse ofte er en indikation på urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: < 0,5 pct.

Askesmeltepunkt

Angiver den temperatur, hvor asken smelter sammen og dermed giver risiko for slaggerdannelse. Slaggerdannelse giver dårlig energiudnyttelse og risiko for driftsstop. Lavt smeltepunkt er en indikation på bark eller andre urenheder i træpillen.
Indikativ værdi: > 1200-1300 grader

Effektiv brændværdi

Den effektive brandværdi måles teoretisk i de test, som ligger til grund for analyser af træpiller. Beregningen opgøre enten i KwH/kg, MJ/kg eller Kcal/kg (sammenhængen mellem forholdene er følgende: 1 MJ = 238,8458 Kcal, 1 KwH = 860 Kcal, 1 MJ = 0,2778 KwH. (www.dalmosebraende.dk har valgt altid at oplyse alle tre opgørelser for den effektive brandværdi.)
Indikativ værdi: > 4300 Kcal/kg / 18 MJ/kg / 5 KwH/kg 

Holdbarhed og stabilitet

Den mekaniske holdbarhed eller stabilitet for træpiller ved at sigte dem, så de udsættes for fysisk påvirkning (kaldet stress). Hvis en træpille er ustabil overfor fysisk påvirkning under fx transport, så er resultatet dannelse af smuld. Den fysiske holdbarhed påvirkes af bl.a. ligninindhold (det naturlige bindingsmiddel i træ), vandindhold og af hvor hårdt træpillen er presset i produktionsprocessen. Det gælder om at sikre, at træpillen har den rette hårdhed, så den er robust, men omvendt kan en træpille som er presset for hårdt give problemer med at trække sneglen rund i nogle fyringsanlæg.
Indikativ værdi > 97 pct

Vandindhold

Vandmængden i træpiller har betydning for brændværdi og dermed energiudnyttelsen under forbrændingen. For høj vandprocent betyder, at en del af energien i træpillen anvendes til opvarmning og fordampning af fugt i træpillen, i stedet for at opvarme kedlen. Derudover er der risiko for sod og belægning i skorstenen. En for lav vandprocent kan omvendt betyde, at træpillen ikke opnår den ønskede styrke og dermed øget risiko for dannelse af smuld. 
Indikativ værdi: 6-8 pct.

Vægtfylde

Vægtfylde eller massefylde hos træpiller afhænger af, hvor hårdt træpillerne er presset. Jo hårdere presset jo mere energi er der i træpillen. Da træpiller afregnes pr kilo, har vægtfylde ikke betydning for, hvor meget du betaler for energiindholdet i træpillen. Du kan dog opleve forskelle i meget træpiller fylder i din silo, hvis du får dem løst leveret. Træpiller med høj vægtfylde vil fylde mindre i din silo en træpiller, der er mindre hårdt presset og dermed har en lavere vægtfylde.
Indikativ værdi: 0,6 – 0,7 kg per liter

Emballage

Træpiller er følsomme for påvirkning af vand og fugt. Det er derfor vigtigt, at træpiller har en emballering så de kan tåle udendørs opbevaring i en periode. Visse træpiller sælges i emballage, der kan tåle udendørs opbevaring i en længere periode. Vores anbefaling er dog, at træpiller altid opbevares indendørs. Ved levering i sække bør du også være opmærksom på, at sækkene er stabile og ikke bryder op i samlingen, når du håndterer sækkene.
 

Til top

Dalmose Brænde oplyser altid ovennævnte oplysninger for de træpiller vi sælger. Se vores udvalg i træpiller i sække - billige og i høj kvalitet - klik her. Se også vores udvalg i løse træpiller til indblæsning og aftipning - klik her.